In een test traject neem ik het gehele systeem in ogenschouw en leg het zwaartepunt van mijn aanpak daar waar zich risico’s bevinden. Ik streef ernaar om vooruit te werken en anticipeer op mogelijke problemen. Hoe eerder fouten gevonden worden, hoe goedkoper het is deze op te lossen (Wet van Boehm, 1979).